Všeobecné obchodní podmínky BIKESPORT.cz (dále jen VOP)

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost:

BIKE POST s.r.o.
Hanácká 411
460 08 Liberec
IČO: 04489641
DIČ: CZ04489641

jako provozovatel stránek www.bikesport.cz a zároveň prodávající (dále jen Prodávající)

a na straně druhé je kupující (dále jen Kupující).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné účtované v CZK v České Republice

Zboží může být dodáno zákazníkovi těmito způsoby:

 1. osobně na Výdejním místě Prodávajícího:
  PPL Parcel Shop - BALÍKÁŘ
  Jablonecká 283/16
  Liberec 5
  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. platba předem-převodem: V případě Vaší volby platby předem na náš ČESKÝ ÚČET, Vám bude zaslána mailem po odeslání Vaší objednávky proforma faktury a to nejpozději do 24hod. od přijetí objednávky. Na této proforma faktuře bude uvedeno: číslo účtu, koncová částka (platná v době objednání !!!) a variabilní symbol nutný pro provedení platby. Po připsání částky v Českých korunách na náš účet, Vám bude objednávka zkompletována a zaslána obchodním balíkem s doručením do 24 hod. (resp. připraveno k vyzvednutí na výdejním místě).

  Číslo účtu: 
  2900880508/2010 (platby pouze v CZK)
  IBAN: 
  CZ0720100000002900880508
  BIC kod/SWIFT: 
  FIOBCZPPXXX
 3. Platba dobírkou: s dodáním zboží Českou poštou ( obchodním balíkem ). Platba dobírkou je zatím nejpoužívanější způsob platby v českých internetových obchodech. Zákazník platí při předání zboží fakturovanou cenu + přepravné. Zboží nebude vydáno dokud zákazník neuhradí patřičnou částku. Nebudete-li zastiženi máte možnost vyzvednout si zásilku na nejbližší spádové poště. Cena dobírky je závislá na výši objednávky dle následující tabulky.

  pošta - balík do ruky

  výše objednávky
  dopravné (pošta - balík do ruky)
  dobírečné (pošta - balík do ruky)
  do 500,-
  104,- Kč
  40,- Kč
  od 501,- do 4000,-
  80,- Kč
  40,- Kč
  nad 4000,-
  0,- Kč
  40,- Kč

  pošta - balík na poštu

  výše objednávky
  dopravné (pošta - balík na poštu)
  dobírečné (pošta - balík na poštu)
  do 500,-
  97,- Kč
  40,- Kč
  od 501,- do 4000,-
  72,- Kč
  40,- Kč
  nad 4000,-
  72,- Kč
  40,- Kč

  pošta - balíkovna

  výše objednávky
  dopravné (pošta - balíkovna)
  dobírečné (pošta - balíkovna)
  do 500,-
  59,- Kč
  18,- Kč
  od 501,- do 4000,-
  59,- Kč
  18,- Kč
  nad 4000,-
  0,- Kč
  18,- Kč

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, neporušenost pásky) dle přiložené faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. poškozená nebo neúplná. V případě, že takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

IV. Smlouva

Smlouvu uzavírá Kupující tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webových stránkách Bikesport.cz s tím, že požadované zboží vloží do košíku. Předtím než Kupující závazně potvrdí objednávku, je povinen překontrolovat všechny údaje, které do objednávky uvedl. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) je možné měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory vzniklé na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a uhradí Prodávajícímu kupní cenu.

Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc nemá při převzetí vady, a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 • věci prodávané za nižší cenu s vadou, kvůli které byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady ,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícho; to neplatí, žádál-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno pouze prostřednictvím elektronického obchodu Bikesport.cz. Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, tedy ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz nebo vyplní Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. Odstoupení od kupní smlouvy není možné u zboží, které bylo na žádost kupujícího upraveno nebo jinak pozměněno.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • pokud došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • pokud Kupující použil věc ještě před objevením vady,
 • pokud prodal Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen částečně, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a zároveň dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem (např. z důvodu chyby informačního systému Prodávajícího). Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

VIII. Bezpečnost a ochrana informací

Osobní údaje, jež jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména GDPR a zákonem 110/2019 Sb., v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím mailu bike.budina@bikesport.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

X. Řešení reklamací

Viz Reklamační řád.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.bikesport.cz.

c